δουατζής γίωργος

Αυτή η ισόβια νεότητα που βγάζουν τα μάτια σου, με το κράμα φόβου και δύναμης, με προκαλεί. Να βάλω το νυστέρι όλο και βαθύτερα. Το πρόσωπό σου εικονίζει τις τόσες εντάσεις, τον έρωτα, το θάνατο, την ομορφιά, την ανάταση, χιλιάδες Αυτή η ισόβια νεότητα που βγάζουν τα μάτια σου, με το κράμα φόβου και δύναμης, με προκαλεί. Να βάλω το νυστέρι όλο και βαθύτερα. Το πρόσωπό σου εικονίζει τις τόσες εντάσεις, τον έρωτα, το θάνατο, την ομορφιά, την ανάταση, χιλιάδες έκπτωτους αγγελιαφόρους αγγέλους. Τη ζωή. Εσύ το ξέρεις, οτι υπάρχουν άνθρωποι, με βαθύ ενσυνείδητο σχίσμα εαυτού.