Πανώρια

Βολεύεις άπνους τους καιρούς
ανάσες πλάνες θέλγεις,
θεριεύεις κύματα ορδές,
Πρωτέα τι θρασεύεις?

Μα να, για δες στρυφνό πανί,
άπιαστη δεν τρομάζεις?
αποκοτιά στρεψόδικη,
πρόκληση να ντροπιάζεις!

Μαύρο πανί, λευκό πανί,
τ άλμπουρα σείει αγέρι,
Πανώρια άδραξες ζωές,
στρατεύεις άλλο ασκέρι!

Μύρια αστράκια μου φιλιά,
σταλιάστε στο κορμί της,
πουνέντη θαλασσόλυκε,
μούσκεψε τη μορφή της.

Καθάριο Βολεύεις άπνους τους καιρούς
ανάσες πλάνες θέλγεις,
θεριεύεις κύματα ορδές,
Πρωτέα τι θρασεύεις?

Μα να, για δες στρυφνό πανί,
άπιαστη δεν τρομάζεις?
αποκοτιά στρεψόδικη,
πρόκληση να ντροπιάζεις!

Μαύρο πανί, λευκό πανί,
τ άλμπουρα σείει αγέρι,
Πανώρια άδραξες ζωές,
στρατεύεις άλλο ασκέρι!

Μύρια αστράκια μου φιλιά,
σταλιάστε στο κορμί της,
πουνέντη θαλασσόλυκε,
μούσκεψε τη μορφή της.

Καθάριο κύμα του γαρμπή,
χάραξε Νότια ρότα,
ορίζει Σείριος τα νερά,
Ζυγός τα αστροφώτα!||\\\\_/||
------------------------------------------------------------------------------

~~~ σχολιασμός και γνώμες για την ποίηση του ρόδιου πρωτέα ~~~

------------------------------------------------------------------------------