Γλωσσάρι στο έργο του Νίκου Καββαδία 3

[σελίδα 3]


  • Ο
  [σελίδα 3]


     • Ο


   • όκιο, το : ιταλ. occhio : τρύπα απ'
    όπου περνάει η αλυσίδα της
    άγκυρας
   • Ολλαντέζος , ο : ολλανδικό πλοίο
   • οργυιά, η : αρχ. ελ. ορέγω :
    αγγλική μονάδα μήκους ίση με 1,83 μ.
   • ορθοπλωρίζω : βάζω πλώρη πάνω
    στον καιρό
   • όρτσα : ιταλ. orza : στρέψε την
    πλώρη προς τον άνεμο
   • οχτώ-δέκα, η : βάρδια, τετραωρία


  • Π

   • παίρνω κάτω : κατεβάζω πανί ή
    σημαία - διοπτεύω
   • παλινώριο, το : όργανο με το
    οποίο βρισκόταν παλιότερα το
    αζιμούθιο του ήλιου, με
    συνδιασμό της ώρας, της ηλιακής
    κλίσης και του πλάτους
   • πανιόλο, το : ισπ. panyolo : πλάτος
    βάρκας- μτφ. πάτος σκεύους
   • παράλλαξη, η : η διαφορλά
    ανάμεσα στη διεύθυνση του Βορρά
    που δείχνει η πυξίδα και στην
    πραγματική θέση - τρόπος ελέγχου
    του πλου με αναφορά σε κάποιο
    σημείο της ακτής
   • παραπέτο, το : ιταλ. parapetto : το
    στηθαίο της γέφυρας
   • παρατιμονιά, η : κακός χειρισμός
    του τιμονιού
   • πασσατζέρικο, το : ιταλ. passaggio :πλοίο
    με σταθερό δρομολόγιο
   • παταράσο, το: βεν. patarazzo :ο
    παράτονος, το σκοινί του μεγάλου
    επιστυλίου του πλοίου
   • παχτώνας, ο : τετράγωνη λέμβος
    χωρίς καρίνα
   • πεθαμένος, ο : κατώτατης
    ποιότητας λαθραίο που κάποιος το
    πουλάει πολύ φθηνά, το ''σκοτώνει''
   • πεισματική, η : σφύριγμα πλοίου
   • πιλότος, ο : αγγλ. piloτ :οδηγός
    βαποριού, πλοηγός
   • πιλοτίνα, η : ιταλ. pilotina : η
    πλοηγίς, το πλοιάριο που
    μεταφέρει τον πιλότο στο πλοίο
    που πρόκειται να αναλάβει.
   • πινά, τα : ιταλ. pennone : τα εξώτατα
    άκρα του κέρατος του επιδρόμου
   • πινέλλο, το : είδος σπαστής
    άγκυρας
   • πλευρικά, τα : δύο φανοί που
    αποτελούν μέρος των πλοϊκών
    φανών του πλοίου
   • ποδίζω : μένω προσωρινά σε
    απάνεμο μέρος λόγω κακοκαιρίας -
    απομακρύνω την πλώρη από την
    κακοκαιρία του ανέμου
   • ποδόσταμο, το : το κοράκι (βλ.λ.)
    της πρύμνης
   • πόμπα, η : ιταλ. pompa :αντλία
   • Πορτολάνες, οι : ναυτικοί χάρτες
   • ποστάλι, το : ιταλ. postale :
    επιβατηγό ή ταχυδρομικό πλοίο
   • πότζι, το : ιταλ. poggia : ταλάντευση,
    υποστροφή του πλοίου
   • πούσι, το : τουρκ. pus :ομίχλη,
    καταχνιά
   • πρατιγάρω: ιταλ. pratigare : παίρνω
    πράτιγο, ελευθεροκοινωνώ
   • πριάρι, το : βάρκα που σπρώχνουν
    με κοντάρι
   • προβέτζο, το : βεν. provenza :απότομη
    μεταβολή του ανέμου από νότιο σε
    δυνατό βόρειο
   • προβολή, η : σύστημα
    χαρτογραφικής παράστασης σε
    επίπεδο της καμπύλης επιφανείας
    της Γης
   • προπέλλα, η : αγγλ. propeller : έλικας
    γιά την ώθηση του πλοίου
   • προυσσαλίδικο, το : το χασίς της
    Προύσσας, φημισμένο γιά την
    ποιότητά του
   • πρύμα : καλώς - άνεμος από την
    πλώρη
   • πρύμα πλώρα : σ' όλο το μήκος του
    πλοίου  • Ρ

   • ράδα, η : ιταλ. rada : ανοικτό κι
    ευρύχωρο αγκυροβόλι, ανοικτός
    προλιμένας
   • ρέλι, το : αγγλ. rail : κιγκλίδωμα
   • ρεμούρκιο, το : βεν. remurchio : το
    ρυμούλκημα αλλά και το ρυμουλκό
    πλοίο - είδος σκοινιού
   • ρεμούσκο , το : βορειανατολικός
    ψυχρός άνεμος - υποψία, εικασία -
    ρίσκο, παράτολμη πράξη
   • ρεμπάρτα, η : ιταλ. ribalta :
    καταπακτή - άνοιγμα παντελονιού
   • ρέστα , τα : ιταλ. resto :σειρά
    μεταλλικών παξιμαδιών ενωμένων
    σε επίμηκες σχήμα
   • ρεστία, η : ιταλ. rastiare :
    παλινδρόμηση του κύματος από την
    ακτή, ακανόνιστος κυματισμός
   • ρεφόρτσο, το : ιταλ. rinforzo :ενδυνάμωμα,
    ενίσχυση των σχοινιών, σφίξιμο
    των σφηνών του τιμονιού
   • ρίγλα, η : λατ. regula : ο χάρακας,
    γραμμή χαραγμένη στο χάρτη, ο
    παράλληλος
   • ρισάλτο, το : ιταλ. risalto : έφοδος,
    επίθεση πειρατών στο πλοίο
   • ρολάρω : ιταλ. rollare : κάνω πότζι (βλ.λ.)
   • ρότα, η : ιταλ. rota : πορεία πλοίου
   • ρουφόλυμπες, οι : ρουφήχτρες  • Σ

   • σαλαμάστρα, η : ιταλ. salmastra :
    πλέξιμο , σκοινί πλεγμένο
   • σάλπα, η : το σαλπάρισμα
   • σαλτάρω : ιταλ. saltare :πηδάω,
    ξεφεύγω
   • Σαμπάν, το : μικρό ποταμόπλοιο
    των κινεζικών ακτών , σκεπασμένο
    ώστε να χρησιμοποιείται σαν
    κατοικία
   • σαμπάνι, το : σκοινί με το οποίο
    δένονται βαριά αντικείμενα γιά
    ανύψωση ή οι βάρκες
   • σάνταλο, το : φορτηγό πλοίο που
    μοιάζει με σκούνα
   • σαρανταποδαρούσα, η : μακρύ
    τηλεγραφικό σήμα
   • σημαδούρα , η : κάθε είδους
    όργανο σήμανσης
   • σινιάλο, το : βεν. signal :
    συνθηματική ειδοποίηση απ' το
    πλοίο προς τους ναύτες στην ξηρά
   • σιψάντε(ς), ο : αγγλ. shipside :χώρος
    ανεφοδιασμού - μτφ. προμηθευτής
    τροφίμων
   • σκάλα, η : ιταλ. scala : επίνειο
   • σκαλιέρες, οι : ιταλ. scala :μικρά
    σκοινιά που δένονται οριζόντια
    στα ξάρτια ώστε να σχηματίζουν
    σκαλοπατάκια
   • σκανταγιάρω : ιταλ. scandagliare :
    βυθομετρώ, ρίχνω σκαντάγιο (=οργανο
    βυθομέτρησης)
   • σκάντζα βάρδια, η : βεν. scansa la vardia!
    : αλλαγή βάρδιας
   • σκαντζάρω : βεν. scansar : αλλάζω (φρουρούς
    ή πόδες πανιών )
   • σκάπουλος, ο : βεν. scapolo : ο ένας
    από τους δύο ναύτες της βάρδιας
    που περιμένει ν' αντικαταστήσει
    τον άλλο - αυτός που κάνει κοπάνα
    - ελεύθερος
   • σκαρμός, ο : η σταμίνα του νομέα
   • σκαρτάρω : ιταλ. scartare : πετάω τα
    άχρηστα
   • σκουλάρω : ιταλ. scolare : παίρνω
    στροφή σε ακρωτήρι - αδειάζω τα
    νερά της θάλασσας από τους
    σωλήνες και το κατάστρωμα
   • σπατσάρω : ιταλ. spazzare : σκουπίζω -
    ξεμπερδεύω - γελώ υπερβολικά
   • σπιράγιο, το : βεν. spiragio :
    φεγγίτης, αναφωτίς
   • σταβέντο, το : ιταλ. sottovento :
    απάνεμος, πλεύση σε απάνεμη
    πλευρά
   • σταντάρδο, το : αγγλ. standard : το
    κοντάρι της σημαίας
   • στήμη, η : επιμήκη τμήματα
    διπλωμένου σκοινιού - το κοράκι (βλ.λ.)
   • στοιβαδόρος, ο : ναύτης που
    στοιβάζει τα εμπορεύματα των
    εμπορικών πλοίων
   • στόκολος, ο : αγγλ. stokehold:
    λεβητοστάσιο, θερμαστήριο
   • στούφα, η : μυοκτονία
   • στράλια, τα : ιταλ. straglio : οι
    ανάδρομοι κι οι πρότονοι,
    σκοινιά που στερεώνουν τα
    επιστήλια των ιστών
   • στροφές, οι : ο αριθμός των
    περιφορών του προωστήρα του
    ατμοπλοίου ανά λεπτό
   • στρωμάτσα , τα : ιταλ. stramazzo :
    παράβλημα κρεμασμένο στα πλευρά
    του πλοίου γιά να το προφυλάσσει
    από ενδεχόμενες συγκρούσεις με
    άλλα πλοία ή την προκυμαία
   • σφήνες, οι : προθέματα του
    τιμονιού γιά να σφίγγει όταν
    χαλαρώνει κατά τον πλου.
   • σφυριξιά, η : δηλώνει δεξιά
    πορεία
   • σφυρίχτρα, η : όργανο που
    ειδοποιεί γιά την πορεία  • Τ

   • ταρσανάς, ο : τουρκ. tersane :
    ναύσταθμος, ναυπηγείο
   • ταρτάν, το : μπάρ στο οποίο
    συχνάζουν κινέζοι
   • τελώνια, τα : οι φωσφορισμοί που
    εμφανίζονται σε καιρό θύελλας
    στα άκρα σκοινιών και κεραιών -
    αερικά, στοιχειά
   • τεσσαροχάλι, το : μικρή άγκυρα
    με τέσσερις βραχίονες
   • τζόβενο, το : ιταλ. giovane : μούτσος,
    ναυτόπαις
   • τιμονιέρα, η : ιταλ. timoniera : η
    πιλοτίνα (βλ.λ.) - διαμέρισμα
    χαρτών στο πίσω μέρος της
    γέφυρας
   • τουρκετί, το : το πλωριό κατάρτι
    - τριγωνικό πανί του λοξού ιστού
    της πλώρης
   • τραβέρσο, το : ιταλ. traverso :
    αναγκαστική πορεία σε περίπτωση
    μεγάλης θαλασσοταραχής κόντρα
    στη διεύθυνση του ανέμου γιά να
    αποφύγει το πλοίο τ7α χτυπήματα
    των κυμάτων στα πλευρά του
   • τραβέρσωμα, το : στροφή του
    πλοίου ώστε να στρωθεί τραβέρσο (βλ.λ.)
   • τραμπάκουλο, το : είδος
    δαλματικού πλοίου με δύο πανιά
   • τρικαντό, το : τρίκωχο καπέλλο
    των αξιωματικών του Πολεμικού
    Ναυτικού
   • τριπόντι , το : ιταλ. tre ponti :πλοίο
    με τρείς γέφυρες
   • τρισίλιο, το : δίπλοκο ή
    τρίπλοκο αριστερόστροφο
    καννάβινο σκοινί από παλιά
    κλώσματα
   • Τρίτος, ο : ο ανθυποπλοίαρχος
   • τρομπαμαρίνα, η : ιταλ. trombamarina :
    τηλεβόας γιά τη μετάδοση
    ηχητικών σημάτων μεταξύ των
    πλοίων σε καιρό ομίχλης
   • τσίμα, η : ιταλ. cima :η κορυφή, η
    άκρη
   • τσιφάρι, το : αραβ. ziffar : σιφόνι,
    αντλία
   • τσούρμο, το : ιταλ. ciurma :
    κωπηλάτες στις γαλέρες,
    κατάδικοι - πλήρωμα πλοίου  • Φ

   • φανάρι, το : φάρος, φανός - κόμπος
    που κατασκευάζεται γιά τα
    σφοντύλια των χειραγωγών, γιά τη
    συγκράτηση των σχοινένιων λαβών
    των κάδων
   • φαναριέρα , η : η φανοδόχη και το
    φανάρι της κόφας
   • Φάτα Μοργκάνα, η : βρ.μυθ.Morgan LeFay,ιταλ.
    Fata Morgana : η διεστραμμένη μάγισσα
    αδελφή του βασιληά Αρθούρου,
    στην ιστορία των Ιππότων της
    στρογγυλής τραπέζης : μτφ.
    αντικατοπτρισμός στην επιφάνεια
    της θάλασσας , όταν το στρώμα του
    αέρα πάνω από το νερό είναι πιό
    ψυχρό απ' ότι στα ψηλότερα
    στρώματα. Ο ίδιος ο Ν. Καββαδίας
    λέει ''....συμβαίνει στης Σικελίας
    το στενό ή στη Νάπολη απ' έξω ,
    νύχτα τρεις η ώρα, και
    παρουσιάζει τρείς γυναίκες που
    χορεύουν στον ορίζοντα. Βαστάει
    ένα δύο λεπτά κι ύστερα χάνεται...''
   • φατούρα, η : ιταλ. fattura : ετικέττα
    - τιμολόγιο εμπορευμάτων
   • φιγούρα, η : ιταλ. figura : το
    ακρόπρωρο, ξόανο
   • φούντο, το : λατ. fundus : o βυθός -
    πόντισμα, βύθισμα
   • φριγκορίφικο, το : ισπ. frigorifico :
    πλοίο-ψυγείο
   • φριζερέτα, η : αγγλ. freezer : μικρό
    ψυγείο
   • φυρονεριά, η : το τράβηγμα των
    νερών  • Χ

   • χάβαρο, το : αχιβάδα, φαγώσιμο
    όστρακο -αιδοίο - μτφ. βραδύνους
   • χαλώ: κατεβάζω βάρκα -
    αγκυροβολώ μεανάστροφη του
    εργάτη ή του βιντσιού- μαϊνάρω (βλ.λ.)
   • χαμαλίκα, η : τουρκ. hamal (=αχθοφόρος)
    : πάνινο επίστρωμα στην πλάτη του
    αχθοφόρου , μτφ. επιρ. αγγαρεία,
    άδικα
   • χαμσίνι, το : αραβ. chamsin (=πενήντα)
    : ριπές ορμητικού βορείου ανέμου
    που πνέει ώρες μεταφέροντας
    σύννεφα σκόνης


  • Ψ

   • ψηλώνω : ανεβαίνω κατά μήκος της
    λίνιας (βλ.λ.)
   • ψωμάκια, τα : τραπουλόχαρτα

   


  Υπόμνημα συντομογραφιών:

  βλ. : βλέπε

  αγγλ. : αγγλικός/η/ο


  αραβ. : αραβικός/η/ο

  αρχ. : αρχαία

  βεν. : ενετικό, βενετσιάνικο

  γαλλ.: γαλλικός/η/ο

  ισπ. : ισπανικός/η/ο

  ιταλ. : ιταλικός /η/ο


  λ. :λέξη

  λατ.: λατινικά

  μτφ. : μεταφορικώς


   


  [\"Γλωσσάρι
  στο έργο του Νίκου Καββαδία\" - Γιώργος
  Τράπαλης / Εκδόσεις ʼγρα,1990]


     [σελίδα 1 , 2 , 3 ]


  ||\\\\_/||

Ποιοί είναι online

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους